بیوگرافی دکتر غلامرضا صفایی

دکتر غلامرضا صفایی مدرک دکترای عمومی در سال 70 از دانشگاه شهید بهشتی و مدرک بورد تخصصی ENT را در سال 78 و از دانشکده پزشکی اهواز کسب کرده اند و از آن سال تا کنون فعالیت شغلی خود را صرفا" بر روی جراحی رینو پلاستی و سپتو رینوپلاستی محدود کرده است.قبل از شروع رشته پزشکی سال های زیادی را صرف کسب مهارت در زمینه نقاشی و طراحی (به خصوص طراحی چهره) کرده است. در مسابقات هنری آموزشگاهی از سال 52 – 53 ( اول راهنمایی) تا قبل از انقلاب هر سال نفر اول استان چهار محال و بختیاری بوده است و در سال 62 با رتبه اول منطقه ای ( در آن سال کشور به 7 منطقه امتحانی تقسیم شده بود) وارد دانشکده هنرهای زیبای تهران در رشته نقاشی شده است.

او معتقد است جراحی بینی از چندین لحاظ یک کار هنری است و جراح باید دید یک هنرمند و صبر و حوصله او را داشته باشد. او می گوید: مهمترین خصوصیت هنرمند ( که از نظر خیلی ها مخفی است). اینست که او در جستجوی نوعی غنای روحی است. بعبارتی هنرمند به خودی خود در ارائه هر کار هنری سعی می کند حداکثر کیفیت هنری را ارائه دهد حتی اگر هیچ کس ناظر یا مخاطب او نباشد. 

اگر کار هنری عالی خلق شود بیش از همه روح خود هنرمند است که اغنا می شود و اگر محصول هنری ضعیف باشد بیش از همه خود هنرمند است که عذاب می بیند.