نکاتی در مورد مشاوره 

 

چگونه تصمیم به عمل رینوپلاستی بگیریم؟

چگونه جراح خود را انتخاب نماییم؟

بیشتر از یک دهه فعالیت اختصاصی در زمینه عمل جراحی بینی و دیدن و پی گیری متقاضیان قبل و بعد از عمل رینوپلاستی باعث شده که اکنون به این جمع بندی کلی که در زیر ارائه می شود برسیم و آنرا برای متقاضیان آینده بیان کنیم که می تواند بسیار مفید باشد.

حصول نتیجه مطلوب از عمل رینو پلاستی تا حدودی قابل پیش بینی و تا حدودی غیر قابل پیش بینی است. مبهم بودن نتیجه را می توان در زمینه سه دسته از عوامل کلی بررسی کرد:

1- فاکتورهای مربوط به بیمار 

2- فاکتورهای مربوط به جراح

3- فاکتورهائی که نه به بیمار مربوط است و نه به جراح

از جمله فاکتورهای مربوط به بیمار می توان به این موارد اشاره کرد:

الف)  " بینی مطلوب" یا بینی زیبا از از نظر بیمار چیست؟ آیا نظرش با نظر جراح یکی است؟ آیا استانداردهای مورد قبول جامعه یا مورد قبول متخصصین را قبول دارد؟ آیا اطلاعی از این استانداردها دارد؟ (مثلا" حد مطلوب نسبت طول و عرض بینی به طول و عرض صورت یا حد مطلوب زوایای مختلف بینی با سایر جراحی صورت)

ب) آیا واقع بین هست؟

ج) آیا مقداری خط در بدست آمدن نتیجه مطلوب ( آنقدر که در بقیه موارد و اتفاقات زندگی رخ می دهد و برای عموم مردم قابل قبول و قابل چشم پوشی است.) برای او هم قابل قبول است؟ به عبارت دیگر آیا بیمار حساسیت فوق العاده یا وسواس را می تواند در این مورد در خود سراغ بگیرد یا نه؟

د) صبر و حوصله و شکیبایی بیمار ( در نظر داشتن زمانی بیشتر از یکسال برای حصول نتیجه) چگونه است؟

ه) آمادگی او برای پیگیری عمل و رعایت دستورات لازم (مثل چسب زدن دقیق روی بینی ) و آمادگی او برای احتمالا" تحمل نوعی یا انواعی از ماساژ که گاهی از طرف جراح لازم است بر روی بینی اعمال شود.

هر کدام از این عوامل حتی در صورتی که سایر عوامل در حد ایده آل باشند و در حد ایده آل کار کنند می تواند باعث نارضایتی از عمل شود.

2- از فاکتورهای مربوط به جراح:

الف) مهارت و تجربه او

ب) دقت و صبوری در تعامل با بیمار

ج) در دسترس بودن او برای شنیدن و ارزیابی نظرات بعد از عمل بیمار

3- از فاکتورهایی که نه به جراح مربوط است و نه به بیمار:

الف) کیفیت پوست

ب ) کیفیت استخوان ها و غضروف های باقیمانده را می توان نام برد.

برای درک بهتر نتیجه عمل و موضوع تا حدی قابل پیش بینی بودن و تا حدی نبودن و فاکتورهای فوق می توان به آنالوژی (قیاس) زیر توسل جست:متقاضی عمل جراحی بینی را شبیه یک مربی فوتبال در حال انتخاب بازیکن در نظر بگیرید و جراح را مانند بازیکن.

مهمترین معیار برای انتخاب بازیکن دیدن بازی او در شرایط مختلف است. در مورد بیمار هم مهمترین معیار او برای انتخاب جراح دیدن تصاویر قبل وبعد از عمل اوست. دراین قیاس در نظر داشته باشید که هیچ دو نفری در دنیا بینی مشابه هم ندارند و نخواهند داشت. همچنانکه هیچ دو بازی فوتبالی شبیه یکدیگر نخواهد شد.

مربی در صورتی می تواند به یک بازی خوب و نتیجه برد دست یابد که در درجه اول بازیکن خوب و شایسته انتخاب کند. بیمار هم در درجه اول باید در انتخاب جراح ماهر و با تجربه موفق باشد.

ولی بازیکن یا بازیکنان خوب به تنهایی برای حصول نتیجه خوب کافی نیستند. تصور کنید که تیم ملی کشور در مقابل یکی از تیم های ضعیف شهرستانی بازی کند نتیجه به احتمال نزدیک به یقین باخت است.

 در این مقایسه تصور کنید متقاضی عمل فقط یک مشکل کوچک بر روی بینی داشته باشد ( مثلا" یک غوز کوچک) وبقیه نسبت ها و زوایای بینی مطلوب باشد، نتیجه کار معمولا" بسیار زیبا خواهد بود.

اما اگر بینی دچار مشکلات متعدد باشد (مثلا" هم غوز داشته باشد، هم بزرگ باشد، هم انحراف شدید تیغه و مشکل تنفسی داشته باشد و هم پوست بینی ضخیم باشد) در این صورت بدست آوردن نتیجه، کار ساده ای نخواهد بود.

حالت های متعدد دیگری را هم می توان در این آنالوژی تصور کرد:

از نظر فاکتورهای مربوط به بیمار:

تصور کنیدمربی تمایل داشته باشد تیمش با نتیجه 0 گل یا ظرف مدت 5 دقیقه تیم مقابل را شکست دهد. در این صورت حتی اگر مقابل ضعیف ترین تیم شهرستانی هم قرار گیرد نتیجه مطلوب وی بدست نخواهد آمد.برای فاکتورهائی که به جراح یا بیمار مربوط نیستند عواملی را تصور کنید که نه به مربی و نه به بازیکن مربوط باشند. (مثلا" زمین بسیار نا مساعد یا بارندگی شدید - پوست های ضخیم یا نا مناسب بینی)

 

                نیزه بازی اندر این کوههای تنگ                                                        نیزه بازان را همی آرد به تنگ

 

بیمار دچار وسواس و همیشه ناراضی را شبیه یک مربی عصبی و پر استرس بدانید که اولا" با هر نتیجه ای و به هر صورتی ناراضی است ثانیا" استرس او به کیفیت بازی بازیکن و نهایتا" رفتار و عکس العمل های بازیکن هم منتقل می شود.با این مقیاس روند مشاوره قبل از عمل را هم می توان شبیه سازی کرد ، در نظر داشته باشید که بازیکن اگر مورد مشورت مربی قرار گیرد در بعضی موارد می تواند مشاوره ارائه دهد و در بعضی موارد نمی تواند.